Tin giả và trò cân não: Có phải Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ?

Việc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ năm 2016 đã dẫn tới một cuộc điều tra kéo dài hai năm.

Năm nay, lại xuất hiện cáo buộc mới rằng chuyện này lại có thể xảy ra lần nữa.