Hàn Quốc: nhóm thợ sửa đồ toàn phụ nữ

Ở Hàn Quốc, gần 90% nạn nhân của các vụ án bạo lực là phụ nữ. Trong những năm gần đây, tình trạng tội phạm đột nhập vào nhà ngày càng tăng.

Hãy cùng gặp một nhóm dịch vụ sửa đồ toàn phụ nữ, được lập ra để phục vụ những khách hàng nữ nào lo sợ khi thợ sửa đồ nam tới nhà.