Diễn đàn

Trump image

Donald Trump, mạng xã hội và quyền tự do ngôn luận ở Mỹ

Ý kiến cho rằng việc các mạng xã hội Mỹ cấm cửa Tổng thống Donald Trump không có nghĩa là tự do ngôn luận bị chà đạp.