Diễn đàn

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Nhân bầu cử Mỹ nghĩ về chia rẽ và đồng thuận cho VN

Nhà báo tự do Song Chi từ Leeds, Anh quốc chia sẻ cảm nhận về một số khía cạnh trong thái độ, tình cảm của người Việt quanh kỳ bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2020