"Сапар": Адам тиричилигинин планетага тийгизген таасири

Айыл чарба үчүн токойлордун кыйылышы, эбегейсиз көмүр кендеринин казылышы, шаарлардын улам кеңейип, табиятты сиңирип алуусу. Мунун баары ушунчалык чоң масштабда жүрүп жаткандыктан Жердин климаты да өзгөрө баштады. Дүйнө олуттуу чечим кабыл алууга мажбур болууда.