Minti Ɗaya da BBC na Yamma 28/10/2020

Minti Ɗaya da BBC na Yamma 28/10/2020